Siyahıdakı 1-dən n-ə qədər ən yüksək dəyərlərin cəmlənməsi

Daha əvvəlki yazılarda, siyahımızdakı ən yüksək 3,5,10-cu dəyərlərin avtomatik cəmlənməsini hesablamışdıq (Daha ətraflı – Siyahıdakı ən yüksək dəyərlərin avtomatik cəmlənməsi). Lakin məsələnin bu cür həlli bir sıra problemlər yaradırdı. Belə ki, siyahıdakı ən böyük 20 ədədi cəmləmiş olsaq, bu zaman bu 1-dən 20-yə qədər ədədləri əllə daxil etməli olurduq. Bu problemi aradan qaldırmanın bir yolu var.

Continue reading