Həftəlik overtime saatının hesablanması

Hər iş yeri işçilərinə normal iş normasından əlavə çalışdığı zaman overtime ödəmələri vermir. Lakin bazarda bunu edən şirkətlər də mövcuddur. Belə olan halda, hər işçinin həftəlik overtime saatlarını necə hesablaya bilərik?

Overtime hours - 1

Continue reading

Advertisements

Siyahıdakı 1-dən n-ə qədər ən yüksək dəyərlərin cəmlənməsi

Daha əvvəlki yazılarda, siyahımızdakı ən yüksək 3,5,10-cu dəyərlərin avtomatik cəmlənməsini hesablamışdıq (Daha ətraflı – Siyahıdakı ən yüksək dəyərlərin avtomatik cəmlənməsi). Lakin məsələnin bu cür həlli bir sıra problemlər yaradırdı. Belə ki, siyahıdakı ən böyük 20 ədədi cəmləmiş olsaq, bu zaman bu 1-dən 20-yə qədər ədədləri əllə daxil etməli olurduq. Bu problemi aradan qaldırmanın bir yolu var.

Continue reading

Excel 2013 ilə gələn 4 yeni funksiya

Excel 2013 özü ilə bərabər bir çox yeni funksiya da gətirdi. Bunların əksəriyyəti əksər insanlar tərəfindən istifadə edilməsə də, içlərindən bəziləri müəyyən vəziyyətlərdə çox faydalı ola bilər. Ən yeni funksiyalardan fikrimcə 4 ən faydalı olanını diqqətinizə çatdırmağa çalışacağam. Əlbəttə ki, bizim üçün faydasız görünən bir funksiya tamam başqa sahədə çalışan biri üçün son dərəcə böyük önəmə sahib ola bilər.

Continue reading

IFERROR funksiyası

Hesabatlarımızı hazırlayarkən bəzən qarşımıza bir-birindən xarakter baxımından fərqlənən xətalar olan xanalar çıxır və bu xətaların nə olduğunu Exceldə formul xətaları adlı  yazımızda ətraflı şəkildə ələ almışdıq. Bu xətalardan bəzilərini sıralayacaq olsaq – #DIV/0!, #REF!, #VALUE! və s. adlarını çəkə bilərik. Xəta olmaqla bərabər, bu cür çirkin görünüşlü yazıların hesabatlarımızda olmasına razı ola bilmərik və bu səbəblə, elə bir funksiyadan istifadə etməliyik ki, hər hansı bir xəta nəticəsi çıxdıqda, Excel onu göstərməsin. Buna necə nail olacağımıza baxaq.

Continue reading