Təsadüfi tək və ya cüt ədədlərin törədilməsi

Təsadüfi olaraq hər hansı bir ədədin törədilməsi mövzusunu RANDBETWEEN funksiyası mövzusunda müzakirə etmişdik. Mövzunu daha da irəli apararaq, təsadüfi hər hansı bir ədəd əvəzinə, təsadüfi cüt və ya tək ədədin necə törədiləcəyinə baxaq.

Continue reading

Advertisements

CONVERT funksiyası – ölçü vahidlərinin konvertasiyası

Excel-də ən bilinməyən, lakin eyni zamanda çox faydalı olan funksiyalardan biri CONVERT funksiyasıdır. Bu funksiya ilə aşağıdakı suallara asanlıqla cavab tapmaq olar:

  • 5,6 byte neçə bit-dir?
  • 38° Celsius neçə Fahrenheitdir?
  • 1,500 saniyə neçə saatdır?

Continue reading

INDEX & MATCH kombinasiyası

VLOOKUP funksiyası haqqında bir çoxumuzun məlumatı var. İstənilən dəyərə əsasən, o dəyərə aid olan köməkçi məlumatların tapılması funksiyasını daşıyır. Lakin, daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi, VLOOKUP funksiyası sadəcə özündən sağdakı məlumatların müəyyən edilməsinə yarayır. Bəs bunun əksini etmək, yəni özündən soldakı məlumatları tapmaq üçün nə etməli?

INDEX & MATCH - 1.png

Continue reading