Excel Məktəbi – Modul 1 – Başlanğıc səviyyə

Tanıdığım professionalların bir çoxunda, Excel-in əsasən funksiyalardan ibarət olduğu düşüncəsi hakimdir. O səbəblə, mümkün qədər çox funksiya öyrənməyə meyllidirlər. Yazılan yazılar, keçirilən treninqlər də ən çox bu mövzu üzərində fokuslanır. Halbuki, funksiyalar Excelin çox vacib, lakin kiçik bir hissəsidir, əsas məqsəd üçün (formul yazma bacarığı) vasitələrdir. Özümüzü Excel-də inkişaf etdirmək istəyiriksə, struktural yanaşmamızı, alqoritmik düşüncəmizi və problemlər qarşısındakı praktik tərəfimizi inkişaf etdirməliyik. Funksiya əzbərləməklə (ki böyük əksəriyyətini heç vaxt işlətmirik) yaddaşımızı boş yerə doldurmuş oluruq.

O səbəblə, Excel Məktəbi adlandırdığım məqalələr toplusunda funksiyalara yer verməklə bərabər, işimizi sürətləndirəcək, vaxtımıza qənaət edəcək, düşüncə qabiliyyətimizi genişləndirəcək digər Excel komponentlərinə daha çox üstünlük verdim. Hər modulun mövzusu asanlıq/çətinlik yox, əhəmiyyətlilik və relevantlıq prizmasından qruplaşdırılmışdır.

Məktəbin ilk Modulunun mündəricatı aşağıdakı kimidir:

Continue reading

Advertisements

Elan – Excel Məktəbi (online+free)

Dostlar,

Çoxsaylı istəkləri nəzərə alaraq, saytdakı 160-dan çox məqalə əsasında, 3 moduldan ibarət Excel Məktəbi materiallarını qruplaşdırılaraq yaxın günlərdə təqdim edəcəyəm. Bu, həm Exceli öyrənmək istəyənlər üçün daha rahat olacaq, həm də öyrənməni daha sistematik hala gətirəcəkdir.

3 Modul aşağıdakı formatda olacaq:

Modul 1 – Başlanğıc səviyyəsi – Exceli öyrənmək istəyənlər üçün minimal tələblər;

Modul 2 – Orta səviyyəli proqram – İstənilən iş sahəsində yetərli olacaq əlavə biliklər;

Modul 3 – İrəli səviyyəli mövzular – Excel proqramını yekunlaşdıran professional məlumatlar.

Bonus – Faydalı materiallar – Gündəlik işdə, həyatda lazım olacaq materillar.

 

Diqqətinizə çatdırım ki, Excel bilikləri yuxarıdakı biliklərlə məhdudlaşmır, bir çox mövzu hazırki proqramdan kənar qalmışdır, çünki ya çox sadədir, ya da mövzu etibarilə dolğun deyildir. Bundan əlavə, bu sahədə daimi və praktiki əmək tələb olunur. Amma bu 3 Modul + Bonus paketini lazımi qaydada öyrənən, başa düşən hər bir kəsin, əlavə heç bir kursa getməyinə ehtiyac qalmayacaqdır. Daha sonrakı professional və ekspert səviyyəli mövzuları da daha yaxşı anlayacaqdır.

Uğurlar!

 

Daşınmaz əmlak satışından verginin Exceldə hesablanması

Hamımıza məlumdur ki, 1 yanvar 2016-cı il tarixdən etibarən, Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin satışını həyata keçirən şəxslər notarius tərəfindən sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur. Yəni, bundan sonra satılacaq hər bir daşınmaz əmlaka görə sadələşdirilmiş vergi ödəmə məcburiyyəti vardır.

Bu verginin Exceldə avtomatik necə hesablanacağını isə, bu yazımızda müzakirə edəcəyik.

Continue reading

Orijinal diaqramlar qalereyası

Hər kəsə salamlar!

Diaqramlar mövzusuna başlamışkən, sizinlə çox gözəl və çox orijinal formada hazırlanmış onlarla diaqram olan qalereyaya olan linki bölüşmək istəyirəm.

https://sites.google.com/site/e90e50charts/

Bu diaqramların ən gözəl xüsusiyyəti odur ki, onları öz istəyiniz və ehtiyacınıza uyğun dəyişə və işinizə uyğunlaşdıra bilərsiniz.

Continue reading

Diaqramdakı ən yüksək dəyərin avtomatik fərqləndirilməsi

Hesab edək ki, şirkətimiz aşağıdakı maliyyələşmə növlərini seçmiş və bunu diaqram olaraq vizuallaşdırmışdır.

Highlight the MAX value - 1

Diaqram yaxşı görünür, lakin verdiyi mesajı daha da effektli etmək üçün ən yüksək dəyər olan sütunun hər zaman fərqli rəngdə təqdim edilməsini istəyirik. Bunu etmək üçün, əlbəttə həmin sütunun üzərinə klikləyib rəngini manual olaraq dəyişə bilərik. Amma bu, çıxış yolu deyil. Biz eyni problemi avtomatik həll etməyə çalışacağıq ki, soldakı cədvəldə edəcəyimiz hər bir dəyişiklik sağdakı diaqramda anında əks edilsin.

Continue reading

Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu

Amortizasiyanın nə olduğu və mahiyyəti haqqında bir öncəki yazıda müəyyən açıqlamalar vermiş və amortizasiya üsullarından ən geniş yayılmış olan düz-xətt metodunu müzakirə etmişdik. Bu dəfəki yazıda isə, amortizasiya üsullarından ikincisi olan azalan qalıq metodu haqqında danışacağıq.

Hər şeydən əvvəl, bu iki metodunun bir-birindən köklü şəkildə fərqləndiyini vurğulamaq istərdim. Düz-xətt metodu ilə amortizasiya ayırmaları hər il eyni məbləğdə idisə, azalan qalıq metodunda bu, tamamilə fərqlidir. Belə ki, azalan qalıq metodunda

  1. Sabit amortizasiya dərəcəsi müəyyən edilir
  2. Bu dərəcə hər il aktivin qalıq dəyərinə vurularaq illik amortizasiya məbləği müəyyən edilir.

Gəlin, misallar üzərindən davam edək.

Continue reading

Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – düz xətt metodu

Əsas vəsaitlər (bina, qurğu, avadanlıq, maşın və digər uzun müddətli aktivlər) və qeyri-maddi aktivlərin (patent, müəllif haqqı və s.) zaman ötdükcə köhnəlməyə məruz qaldığını hamımız bilirik. Bu köhnəlmə muhasibatlıq və maliyyə dilində amortizasiya adlanır. İngilis dilində isə, maddi aktivlərin köhnəlməsi depreciation, qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi isə amortization adlanır. Bəzi müəlliflər depreciation sözünün çox da uyğun bir ifadə olmadığını iddia etsə də, hal-hazırda bu ifadə çox geniş yayılmışdır. Amortizasiyanı hesablamaq üçün 3 məlumata ehtiyacımız var:

Depreciation - 1

Continue reading