Daşınmaz əmlak satışından verginin Exceldə hesablanması

Hamımıza məlumdur ki, 1 yanvar 2016-cı il tarixdən etibarən, Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin satışını həyata keçirən şəxslər notarius tərəfindən sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur. Yəni, bundan sonra satılacaq hər bir daşınmaz əmlaka görə sadələşdirilmiş vergi ödəmə məcburiyyəti vardır.

Bu verginin Exceldə avtomatik necə hesablanacağını isə, bu yazımızda müzakirə edəcəyik.

Continue reading

Advertisements

Orijinal diaqramlar qalereyası

Hər kəsə salamlar!

Diaqramlar mövzusuna başlamışkən, sizinlə çox gözəl və çox orijinal formada hazırlanmış onlarla diaqram olan qalereyaya olan linki bölüşmək istəyirəm.

https://sites.google.com/site/e90e50charts/

Bu diaqramların ən gözəl xüsusiyyəti odur ki, onları öz istəyiniz və ehtiyacınıza uyğun dəyişə və işinizə uyğunlaşdıra bilərsiniz.

Continue reading

Diaqramdakı ən yüksək dəyərin avtomatik fərqləndirilməsi

Hesab edək ki, şirkətimiz aşağıdakı maliyyələşmə növlərini seçmiş və bunu diaqram olaraq vizuallaşdırmışdır.

Highlight the MAX value - 1

Diaqram yaxşı görünür, lakin verdiyi mesajı daha da effektli etmək üçün ən yüksək dəyər olan sütunun hər zaman fərqli rəngdə təqdim edilməsini istəyirik. Bunu etmək üçün, əlbəttə həmin sütunun üzərinə klikləyib rəngini manual olaraq dəyişə bilərik. Amma bu, çıxış yolu deyil. Biz eyni problemi avtomatik həll etməyə çalışacağıq ki, soldakı cədvəldə edəcəyimiz hər bir dəyişiklik sağdakı diaqramda anında əks edilsin.

Continue reading

Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu

Amortizasiyanın nə olduğu və mahiyyəti haqqında bir öncəki yazıda müəyyən açıqlamalar vermiş və amortizasiya üsullarından ən geniş yayılmış olan düz-xətt metodunu müzakirə etmişdik. Bu dəfəki yazıda isə, amortizasiya üsullarından ikincisi olan azalan qalıq metodu haqqında danışacağıq.

Hər şeydən əvvəl, bu iki metodunun bir-birindən köklü şəkildə fərqləndiyini vurğulamaq istərdim. Düz-xətt metodu ilə amortizasiya ayırmaları hər il eyni məbləğdə idisə, azalan qalıq metodunda bu, tamamilə fərqlidir. Belə ki, azalan qalıq metodunda

  1. Sabit amortizasiya dərəcəsi müəyyən edilir
  2. Bu dərəcə hər il aktivin qalıq dəyərinə vurularaq illik amortizasiya məbləği müəyyən edilir.

Gəlin, misallar üzərindən davam edək.

Continue reading

Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – düz xətt metodu

Əsas vəsaitlər (bina, qurğu, avadanlıq, maşın və digər uzun müddətli aktivlər) və qeyri-maddi aktivlərin (patent, müəllif haqqı və s.) zaman ötdükcə köhnəlməyə məruz qaldığını hamımız bilirik. Bu köhnəlmə muhasibatlıq və maliyyə dilində amortizasiya adlanır. İngilis dilində isə, maddi aktivlərin köhnəlməsi depreciation, qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi isə amortization adlanır. Bəzi müəlliflər depreciation sözünün çox da uyğun bir ifadə olmadığını iddia etsə də, hal-hazırda bu ifadə çox geniş yayılmışdır. Amortizasiyanı hesablamaq üçün 3 məlumata ehtiyacımız var:

Depreciation - 1

Continue reading

Gantt chart – layihələrin idarəedilməsində əvəzolunmaz vasitə

Gantt chart-dan əsasən layihələrin idarəedilməsi zamanı istifadə olunur. Hər bir layihə, bildiyimiz kimi, bir çox addımdan ibarət olur və bu addımları lazımi şəkildə planlaşdırmaq gərəkir. Hər bir addımın başlanğıc və bitiş tarixi, o addımdan məsul olacaq şəxs və s. kimi nyuanslar müəyyən edilir və bir qrafik halında Layihə Rəhbəri üçün əvəzedilməz vasitəyə dönüşdürülür. Ən kobud halıyla aşağıdakı kimi bir formatda olur.

Gantt chart - 1

Continue reading

Kredit kalkulyatoru – aylıq ödənişlərin hesablanması

Alınan kreditlərin aylıq geri ödəmə məbləğlərini və geri ödəmə qrafikinizi bilmək istəyirsinizsə, bu fayl tam sizə görədir. Faylda müvafiq xanalara kreditin məbləği, müddəti və faiz dərəcəsini daxil edib, anında geri ödəmə qrafikinizi görürsünüz. Bütün formullar açıqdır, nəyin necə hesablanmış olduğunu bilmək istəsəniz görə bilərsiniz.

Continue reading