Məbləğlərin yazı ilə avtomatik əvəzlənməsi

Bir çox peşəkarla müzakirə zamanı, rəqəmlərlə yazılan yazının avtomatik yazı ilə əvəzlənməsi metodunun bilinmədiyini müşahidə edirəm. Bu səbəblə, bu günkü yazıda məhz o mövzuya toxunmaq istərdim. Yəni, məsələn, 150 olaraq daxil etdiyimiz ədədin avtomatik olaraq “Yüz Əlli” olaraq yazılması.

Əvvəlcədən deyim ki, bunun formul və funksiyalarla asan bir yolu yoxdur. Tam əksinə, həlli çox çətin olan bir məsələdir. Visual Basic-də xüsusi kod vasitəsilə həll ediləcək bir problemdir. Bu kodu, Microsoft-un rəsmi səhifəsindən əldə edə bilərik.

https://support.microsoft.com/en-us/kb/213360

Bu keçiddə, lazımi kod ilə tanış oluruq. Kodu hara yazacağımız, hansı addımları atmalı olduğumuz ingilis dilində aydın şəkildə göstərilib, o səbəblə təkrar etməkdə lüzum görmürəm. Lakin məsələ bununla da bitmir. Bu kodla 150 ədədi “One Hundred Fifty Dollars” nəticəsini verəcəkdir. Biz bunu öz dilimizdə yazmaq istəsək, kodun daxilindəki müvafiq məlumatları tərcümə etməli olacağıq.

Yəni, kod olan sahədə, “Eleven, Twelve, Thirteen, …, Nineteen” əvəzinə “On Bir, On İki, On Üç və s.” yazaraq. Eyni şəkildə digər bütün lazımi məlumatlar da tərcümə edilib Save edilməlidir.

Qarşımıza çıxacaq bir digər problem isə, kod daxilində Azərbaycan hərflərindən “ə, ş, ğ” hərflərinin yazılma imkanının olmamasıdır. Maraqlıdır ki, “ç, ö” hərflərində bu problem yaşanmır.

Kodu öz dilimizə uyğun yeniləyib Save etdikdən sonra, =SpellNumber funksiyası ilə istənilən rəqəmi müvafiq yazı ilə əvəz edə biləcəyik.

Məsələn,

=SpellNumber(135,45) yazıb Enter düyməsinə bassaq, eyni xanada “Yüz Otuz Beş manat, Qırx Beş qəpik” nəticəsini əldə edəcəyik.

Uğurlar!

Advertisements

7 thoughts on “Məbləğlərin yazı ilə avtomatik əvəzlənməsi

  • Əgər siz asan yolunu bilirsinizsə, paylaşın, hamımız öyrənmiş və sizə minnətdar olmuş olarıq. Amma hal-hazırda yuxarıdakı koddan daha asan bir yolu ilə qarşılaşmamışam.

   Like

 1. Bəzən belə şeylərə ehtiyac yaranış. Xeyli vaxt bundan qabaq bu problemlə üzləşmişdim. Hansısa hesabatlar üçün ədədlə yazılan məbləği sözə keçirmək lazım idi. O vaxt (5-6 il qabaq) bunun üçün DLL yazmalı olduq. (VB6 da yazılmışdı) Həmin kodlar təsadüfən salamat qalıb. Mən o kodun üstünlüyünü iddia edə bilmərəm, ancaq VBA -ya “tərcümə” elədim ki, istəyənlər faydalansın.
  Müəllifin bəzi hərflərin yazılmasında yaranan problemləri vurğulaması diqqətimi çəkdi. Bu Məsələnin həlli VBA-da vardır . ChrW funksiyası unikod koduna görə simvolu qaytarır
  məsələn ChrW$(601) kiçik “ə” hərfini qaytarır. VB6 -da mən bir az mürəkkəb olmasına baxmayaraq öhtəsindən gələ bilmişdik. Məhz ona görə aşağıdakə kodlarda bəzi qəribə əvəzləmələri görəcəksiniz.(Məsələn C` ilə Ç hərfinin əvəzlənməsi). Hər nə isə , kodu optimallaşdırmaq olar. Yeganə xoşagəlməyən məsələ kodların makros mexanizmini aşa bilməməsidir.
  Nəticəyə buradan baxa bilərsiniz : http://postimg.org/image/8vff2dn45/

  Kod :
  ‘AUTHOR Zohrab Emi
  Const teklikler = “0bir1iki2u`c`3do`rd4bes`5alti`6yeddi7se`kkiz8doqquz9”
  Const onluqlar = “0on1iyirmi2otuz3qi`rx4e`lli5alti`mi`s`6yetmis`7se`kse`n8doxsan9”
  ‘Public menbee As String ‘ = “O29”
  ‘Const Yazilmayeri = “K30”
  Const XettChekme = “- – – -x- – – – – -x- – – – -x- – – – – -”
  ‘***********************************************************
  Public Function MeblegSozle(xanaadresi)
  menbee = xanaadresi
  MeblegSozle = Yerine_yetir(menbee)
  End Function
  Public Function CiferToString(Cifer, Cifers) As String
  Dim optCifer As String
  Dim RetStr As String
  Dim Poz1 As Byte
  Dim Poz2 As Byte
  optCifer = Cifer
  If Cifer = 0 Then
  RetStr = “”
  Else
  Poz1 = InStr(1, Cifers, Trim(Str$(Cifer – 1)), vbTextCompare)
  Poz2 = InStr(1, Cifers, Trim(Str$(Cifer)), vbTextCompare)
  RetStr = Mid$(Cifers, Poz1 + 1, Poz2 – Poz1 – 1)
  End If

  CiferToString = RetStr & ” ”
  End Function
  Public Function EdedSozleUnicod(eded) As String
  EdedSozleUnicod = AzerbHerfleri(EdediSoze(eded))
  End Function
  Function EdediSoze(eded) As String
  localeded = eded
  setireded = Trim(Str$(localeded))
  uzunluqsetireded = Len(setireded)
  Select Case uzunluqsetireded
  Case 1
  EdediSoze = CiferToString(localeded, teklikler)
  Case 2
  EdediSoze = CiferToString(Val(Left$(setireded, 1)), onluqlar) _
  + CiferToString(Val(Right$(setireded, uzunluqsetireded – 1)), teklikler)
  Case 3
  Birinciregem = Left$(setireded, 1)
  Yerdeqalan = Val(Right$(setireded, Len(setireded) – 1))
  EdediSoze = CiferToString(Val(Birinciregem), teklikler) + “yu`z ” _
  + EdediSoze(Yerdeqalan)
  Case 4
  Birinciregem = Left$(setireded, 1)
  Yerdeqalan = Val(Right$(setireded, Len(setireded) – 1))
  EdediSoze = CiferToString(Val(Birinciregem), teklikler) + “min ” _
  + EdediSoze(Yerdeqalan)
  Case 5
  Birinciikisi = Val(Left$(setireded, 2))
  Yerdeqalan = Val(Right$(setireded, Len(setireded) – 2))
  EdediSoze = EdediSoze(Birinciikisi) + “min ” _
  + EdediSoze(Yerdeqalan)
  Case 6
  birinciUcu = Val(Left$(setireded, 3))
  Yerdeqalan = Val(Right$(setireded, Len(setireded) – 3))
  EdediSoze = EdediSoze(birinciUcu) + “min ” _
  + EdediSoze(Yerdeqalan)
  Case 7
  Birinciregem = (Left$(setireded, 1))
  Yerdeqalan = Val(Right$(setireded, Len(setireded) – 1))
  EdediSoze = CiferToString(Val(Birinciregem), teklikler) + “milyon ” _
  + EdediSoze(Yerdeqalan)
  Case 8
  Birinciikisi = Val(Left$(setireded, 2))
  Yerdeqalan = Val(Right$(setireded, Len(setireded) – 2))
  EdediSoze = EdediSoze(Birinciikisi) + “milyon ” _
  + EdediSoze(Yerdeqalan)
  Case 9
  birinciUcu = Val(Left$(setireded, 3))
  Yerdeqalan = Val(Right$(setireded, Len(setireded) – 3))
  EdediSoze = EdediSoze(birinciUcu) + “milyon ” _
  + EdediSoze(Yerdeqalan)
  Case 10
  Birinciregem = (Left$(setireded, 1))
  Yerdeqalan = Val(Right$(setireded, Len(setireded) – 1))
  EdediSoze = CiferToString(Val(Birinciregem), teklikler) + “milyard ” _
  + EdediSoze(Yerdeqalan)
  Case 11
  Birinciregem = (Left$(setireded, 1))
  Yerdeqalan = Val(Right$(setireded, Len(setireded) – 1))
  EdediSoze = CiferToString(Val(Birinciregem), onluqlar) + “milyard ” _
  + EdediSoze(Yerdeqalan)
  ‘case 12 ve s

  Case Else

  EdediSoze = (eded)
  End Select
  End Function

  Function AzerbHerfleri(ByVal arg) As String
  X = arg
  ‘***************
  X = Replace(X, “c`”, ChrW(231))
  X = Replace(X, “o`”, ChrW(246))
  X = Replace(X, “u`”, ChrW(252))
  X = Replace(X, “g`”, ChrW(287))
  X = Replace(X, “i`”, ChrW(305))
  X = Replace(X, “s`”, ChrW(351))
  X = Replace(X, “e`”, ChrW(601))
  ‘**************** BOYUK HERFLER
  X = Replace(X, “C`”, ChrW(199))
  X = Replace(X, “O`”, ChrW(214))
  X = Replace(X, “U`”, ChrW(220))
  X = Replace(X, “G`”, ChrW(286))
  X = Replace(X, “I`”, “I”)
  X = Replace(X, “S`”, ChrW(350))
  X = Replace(X, “E`”, ChrW(399))
  AzerbHerfleri = X
  End Function

  Function Yerine_yetir(menbee) As String
  On Error Resume Next
  qepik = 0: menfi$ = “”
  mezmun = menbee ‘Range(menbee).Text
  ‘mezmun = “-10.92″
  mezmun = Replace(mezmun, ” “, “”)

  If Val(mezmun) < 0 Then
  mezmun = Str$(-(Val(mezmun)))
  menfi$ = "me`nfi "
  End If

  eded = Val(mezmun)

  If eded = 0 Then
  netice = XettChekme
  Yerine_yetir = netice
  Range(Yazilmayeri).Value = netice
  'ActiveCell.Value = netice
  Exit Function
  End If

  manat = Int(eded)
  pozcomma = InStr(1, mezmun, ",", vbTextCompare)
  pozdot = InStr(1, mezmun, ".", vbTextCompare)

  If (pozdot 0) And (pozcomma 0) Then
  MsgBox “Sehv: Duzgun olmayan regem formati” + vbNewLine + _
  “Kesr hisseni gostermek ucun ya vergulden,” + vbNewLine + _
  “yada noqteden istifade edin”
  ‘ Range(Yazilmayeri).Select
  ActiveCell.Value = netice
  Exit Function
  Else
  poz = pozdot + pozcomma
  If pozdot + pozcomma 0 Then
  qepiksetir = Mid$(mezmun, poz + 1, 2)
  If Len(qepiksetir) = 1 Then
  qepiksetir = qepiksetir + “0”
  End If
  qepik = Val(qepiksetir)
  End If
  End If

  manatlar = EdediSoze(manat)
  qepikler = EdediSoze(qepik):
  If manat = 0 Then neticeman = “” Else neticeman = manatlar & ” manat ”
  If qepik = 0 Then neticeqep = “” Else neticeqep = qepikler & ” qe`pik ”

  neticeman = Replace(neticeman, ” “, ” “)
  neticeman = Replace(neticeman, “bir yu`z”, “yu`z”)
  neticeman = Replace(neticeman, ” “, ” “)
  neticeqep = Replace(neticeqep, ” “, ” “)
  netice = neticeman + ” ” + neticeqep
  netice = Replace(netice, ” “, ” “)
  netice = Trim(menfi$ + netice)
  netice = UCase(Left$(netice, 1)) + Right$(netice, Len(netice) – 1)
  netice = Trim(AzerbHerfleri(netice))
  ‘ Range(Yazilmayeri).Value = netice
  Yerine_yetir = netice
  End Function

  Like

 2. Bu da istinad olunan kodun Azərbaycan variantına uyöunlaşdırılmış forması :
  Qüsuru : Böyük “i” hərfini nöqtəsiz yazması . Kodun mürəkkləbləşməməsi naminə onu düzəltmədim
  Option Explicit
  ‘Main Function

  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
  Dim Dollars, Cents, Temp
  Dim DecimalPlace, Count
  ReDim Place(9) As String
  Place(2) = ” min ”
  Place(3) = ” milyon ”
  Place(4) = ” milyard ”
  Place(5) = ” trilyon ”

  Dim CoinName As String
  CoinName = “q” + ChrW$(601) + “pik”
  Dim CurrencyName As String
  CurrencyName = “manat”

  ‘ String representation of amount.
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  ‘ Position of decimal place 0 if none.
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, “.”)
  ‘ Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
  If DecimalPlace > 0 Then
  Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
  “00”, 2))
  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace – 1))
  End If
  Count = 1
  Do While MyNumber “”
  Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
  If Temp “” Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
  If Len(MyNumber) > 3 Then
  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) – 3)
  Else
  MyNumber = “”
  End If
  Count = Count + 1
  Loop
  Select Case Dollars
  Case “”
  Dollars = “” ‘ “No Dollars”
  ” Case “One”
  ” Dollars = “One Dollar”
  Case Else
  Dollars = Dollars & ” ” & CurrencyName
  End Select
  Select Case Cents
  Case “”
  Cents = “” ‘ ” and No Cents”
  ” Case “One”
  ” Cents = ” and One Cent”
  Case Else
  Cents = Cents & ” ” & CoinName
  End Select

  If Trim(Dollars) “” And Trim(Cents) “” Then Cents = ” ” & Cents

  Dim RetStr As String
  RetStr = Trim(Dollars & Cents)
  ‘ Dim Poz1, Poz2
  ‘ Poz1 = InStr(1, Cifers, Trim(Str$(Cifer – 1)), vbTextCompare)
  ‘ Poz2 = InStr(1, Cifers, Trim(Str$(Cifer)), vbTextCompare)
  ‘ RetStr = Mid$(Cifers, Poz1 + 1, Poz2 – Poz1 – 1)
  RetStr = UCase(Left$(RetStr, 1)) + Right$(RetStr, Len(RetStr) – 1)
  SpellNumber = RetStr
  End Function

  ‘ Converts a number from 100-999 into text
  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
  Dim Result As String
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  MyNumber = Right(“000” & MyNumber, 3)
  ‘ Convert the hundreds place.
  If Mid(MyNumber, 1, 1) “0” Then
  Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & ” y” + ChrW(252) + “z ”
  Result = Replace(Result, “bir y” + ChrW(252) + “z “, ” y” + ChrW(252) + “z “)
  End If
  ‘ Convert the tens and ones place.
  If Mid(MyNumber, 2, 1) “0” Then
  Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
  Else
  Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
  End If

  GetHundreds = Result
  End Function

  ‘ Converts a number from 10 to 99 into text.
  Function GetTens(TensText)
  Dim Result As String
  Result = “” ‘ Null out the temporary function value.
  ‘ If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ‘ If value between 10-19…
  ‘ Select Case Val(TensText)
  ‘ Case 10: Result = “on”
  ‘ Case 11: Result = “ob bir”
  ‘ Case 12: Result = “on iki”
  ‘ Case 13: Result = “on ” + ChrW(252) + ChrW(231)
  ‘ Case 14: Result = “on d” + ChrW(246) + “rd”
  ‘ Case 15: Result = “on be” + ChrW(351)
  ‘ Case 16: Result = “on alt” + ChrW(305)
  ‘ Case 17: Result = “on yeddi”
  ‘ Case 18: Result = “on s” + ChrW(601) + “kkiz”
  ‘ Case 19: Result = “on doqquz”
  ‘ Case Else
  ‘ End Select
  ‘Else ‘ If value between 20-99…
  Select Case Val(Left(TensText, 1))
  Case 1: Result = “on”
  Case 2: Result = “iyirmi ”
  Case 3: Result = “otuz ”
  Case 4: Result = “q” + ChrW(305) + “rx ”
  Case 5: Result = ChrW(601) + “lli ”
  Case 6: Result = “alt” + ChrW(305) + “m” + ChrW(305) + ChrW(351) + ” ”
  Case 7: Result = “yetmi” + ChrW(351) + ” ”
  Case 8: Result = “s” + ChrW(601) + “ks” + ChrW(601) + “n ”
  Case 9: Result = “doxsan ”
  Case Else
  End Select
  Result = Result & GetDigit _
  (Right(TensText, 1)) ‘ Retrieve ones place.
  ‘ End If
  GetTens = Result
  End Function

  ‘ Converts a number from 1 to 9 into text.
  Function GetDigit(Digit)
  Select Case Val(Digit)
  Case 1: GetDigit = “bir”
  Case 2: GetDigit = “iki”
  Case 3: GetDigit = ChrW(252) + ChrW(231)
  Case 4: GetDigit = “d” + ChrW(246) + “rd”
  Case 5: GetDigit = “be” + ChrW(351)
  Case 6: GetDigit = “alt” + ChrW(305)
  Case 7: GetDigit = “yeddi”
  Case 8: GetDigit = “s” + ChrW(601) + “kkiz”
  Case 9: GetDigit = “doqquz”
  Case Else: GetDigit = “”
  End Select
  End Function

  Like

 3. Mən bunun formulasını yazmışam. Sadə if, trim, iferror, vlookup vəs istifadə edərək hazırlamışam. 999.999,99-ə qədər istənilən ədədi yazıya çevirir. maraqlananlar müraciət edə bilər. mololon@

  Like

 4. =IF(LEFT(RIGHT(D3,2),1)=G5,IF(D3<1,"0 manat "&RIGHT(D3,1)&"0 qəpik",TRIM(IF(LEN(D3)=8,VLOOKUP(ROUND(LEFT(D3,1),0),I53:L62,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I43:L52,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I33:L42,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,4),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,5),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,6),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,1)&"0 qəpik",IF(LEN(D3)=7,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I43:L52,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I33:L42,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,4),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,5),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,1)&"0 qəpik",IF(LEN(D3)=6,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I33:L42,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,4),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,1)&"0 qəpik",IF(LEN(D3)=5,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,1)&"0 qəpik",IF(LEN(D3)=4,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,1)&"0 qəpik",IF(LEN(D3)=3,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,1)&"0 qəpik","")))))))),IF(LEFT(RIGHT(D3,3),1)=G5,IF(D3<1,"0 manat "&RIGHT(D3,2)&" qəpik",TRIM(IF(LEN(D3)=9,VLOOKUP(ROUND(LEFT(D3,1),0),I53:L62,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I43:L52,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I33:L42,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,4),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,5),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,6),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,2)&" qəpik",IF(LEN(D3)=8,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I43:L52,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I33:L42,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,4),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,5),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,2)&" qəpik",IF(LEN(D3)=7,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I33:L42,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,4),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,2)&" qəpik",IF(LEN(D3)=6,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,2)&" qəpik",IF(LEN(D3)=5,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,2)&" qəpik",IF(LEN(D3)=4,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" "&RIGHT(D3,2)&" qəpik","")))))))),TRIM(IF(LEN(D3)=6,VLOOKUP(ROUND(LEFT(D3,1),0),I53:L62,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I43:L52,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I33:L42,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,4),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,5),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,6),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" 00 qəpik",IF(LEN(D3)=5,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I43:L52,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I33:L42,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,4),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,5),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" 00 qəpik",IF(LEN(D3)=4,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I33:L42,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,4),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" 00 qəpik",IF(LEN(D3)=3,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I23:L32,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,3),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" 00 qəpik",IF(LEN(D3)=2,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I13:L22,4,0)&" "&VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,2),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" 00 qəpik",IF(LEN(D3)=1,VLOOKUP(ROUND(RIGHT(LEFT(D3,1),1),0),I3:L12,4,0)&" "&"manat"&" 00 qəpik","")))))))))

  I sütunu J sütunu K sütunu L sütunu
  1 1 1 bir
  2 1 2 iki
  3 1 3 üç
  4 1 4 dörd
  5 1 5 beş
  6 1 6 altı
  7 1 7 yeddi
  8 1 8 səkkiz
  9 1 9 doqquz
  0 1 0
  1 2 10 on
  2 2 20 iyirmi
  3 2 30 otuz
  4 2 40 qırx
  5 2 50 əlli
  6 2 60 altmış
  7 2 70 yetmiş
  8 2 80 səksən
  9 2 90 doqsan
  0 2 0
  1 3 100 yüz
  2 3 200 iki yüz
  3 3 300 üç yüz
  4 3 400 dörd yüz
  5 3 500 beş yüz
  6 3 600 altı yüz
  7 3 700 yeddi yüz
  8 3 800 səkkiz yüz
  9 3 900 doqquz yüz
  0 3 0
  1 4 1,000 bir min
  2 4 2,000 iki min
  3 4 3,000 üç min
  4 4 4,000 dörd min
  5 4 5,000 beş min
  6 4 6,000 altı min
  7 4 7,000 yeddi min
  8 4 8,000 səkkiz min
  9 4 9,000 doqquz min
  0 4 0 min
  1 5 10,000 on
  2 5 20,000 iyirmi
  3 5 30,000 otuz
  4 5 40,000 qırx
  5 5 50,000 əlli
  6 5 60,000 altmış
  7 5 70,000 yetmiş
  8 5 80,000 səksən
  9 5 90,000 doqsan
  0 5 0
  1 6 100,000 yüz
  2 6 200,000 iki yüz
  3 6 300,000 üç yüz
  4 6 400,000 dörd yüz
  5 6 500,000 beş yüz
  6 6 600,000 altı yüz
  7 6 700,000 yeddi yüz
  8 6 800,000 səkkiz yüz
  9 6 900,000 doqquz yüz
  0 6 0

  Excelin xanaya yazılan karakter sayına olan limitlə əalqədar, ilk hərfin böyük yazılmasına ehtiyac varsa əlavə olaraq formula yazılan xanaya (D5) bu formula istinad etməlidir.

  =REPLACE(D5,1,1,UPPER(LEFT(D5,1)))

  Buyurun
  Sual; olan müraciət edə bilər
  Araz Nəsirov

  055 224 43 33
  mololon@gmail.com

  Like

 5. Pingback: Excel Məktəbi – Bonus – Faydalı Materiallar | Excel Stuff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s