Sütun diaqramlarında (column charts) dəyərlərin böyükdən kiçiyə doğru sıralanması

Xəyali bir supermarketin 2014-cü ildə filialları üzrə satışlarının aşağıdakı kimi olduğunu fərz etsək,

Sorting chart data - 1

bunun diaqram üzərindəki yansıması aşağıdakı kimi olacaqdır.

Sorting chart data - 2

Lakin, razılaşarsınız ki, bu diaqram yetəri qədər səliqəli və təqdimetmə baxımından çox da əlverişli deyil. Bu cür müqayisəli dəyərlər olan diaqramlarda məntiq böyükdən kiçiyə, və ya kiçikdən böyüyə doğru sıralama olduğu zaman əldə edilir. Bəs bu dəyərlərin sırasını necə dəyişə bilərik?

Bunu etmək üçün diaqrama toxunmağa ehtiyac yoxdur. İlkin dəyərlər olan cədvəldəki sıralamanı dəyişərək diaqramı da yeniləmiş olacağıq. Sıralama böyükdən kiçiyə doğru olacağına görə Home >> Editing >> Sort & Filter >> Sort Largest to Smallest və daha sonra qarşımıza çıxacaq dialoq qutusundan isə Expand the Selection seçməliyik.

Orijinal cədvəlimiz məntiqi sıralamasını aldığına görə, diaqramımızda bu, dərhal əks olunacaq və diaqramımızın yeni halı belə olacaqdır.

Sorting chart data - 3

Unutmayın, diaqramı dəyişmək üçün, diaqramın üzərində yox, o diaqramın bağlı olduğu cədvəldə dəyişiklik etmək lazımdır.

Uğurlar!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s