Bu günkü tarixdən sonrakı vəya əvvəlki tarixlərin avtomatik fərqləndirilməsi

Fərz edək ki, kredit borcu olan müştərilərimizin son ödəmə tarixlərinin bu gün etibarilə keçib keçmədiyini yoxlamaq istəyirik. Bunu, tarixləri bir-bir yoxlamaqla edə bilmərik, çünki məntiqsiz və lazımsız zaman itkisi olacaqdır. Bunun əvəzinə Excel-dəki şərti formatlamadan istifadə edərək, lazımi müştəriləri anındaca müəyyən edə bilərik. Tarixlər olan sütuna göz ataq.

Conditional formatting - dates - 1

Continue reading

Advertisements

Excel-də illər üzrə artım tempini necə hesablamalı?

Çox sadə riyazi düsturla hesablanmasına baxmayaraq, bir çoxumuzun ilk baxışda çətinlik çəkdiyi mövzulardan biri – aylar / illər üzrə satış məbləğlərinin artım nisbətinin hesablanmasıdır. Yəni, 2015-ci ildə 2014-cü ilə görə neçə faiz daha çox satış etmişik?

Growth rate - 1

Ümumiyyətlə, bu cür artım templərinin hesablanması əsasən 3 cür olur:

  1. İldən ilə artım;
  2. Bütün dövr ərzindəki ümumi artım;
  3. İllik ortalama artım.

Continue reading

Ədədi orta ilə (adi ortalama) ağırlıqlı ortalamanın fərqi nədir?

Bir çox halda müəyyən dəyərlərin ortalaması hesablanırkən ağırlıqlı ortalama əvəzinə səhvliklə ədədi ortadan istifadə edilir. Reallıqda, bu, çox ciddi yanlışlara gətirib çıxarır. İngilisdilli ədəbiyyat ilə paralellik göstərməsi baxımından hər bir ortalamanın ingilis dilindəki qarşılıqlarını qeyd etmək istəyirəm.

Ədədi orta = Arithmetic Mean

Ağırlıqlı ortalama = Weighted Average

Hər ikisi də ortalamanı hesablamağa yarayır. Bəs o halda onları bir-birindən ayıran əsas özəllik nədir?

Continue reading