Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – düz xətt metodu

Əsas vəsaitlər (bina, qurğu, avadanlıq, maşın və digər uzun müddətli aktivlər) və qeyri-maddi aktivlərin (patent, müəllif haqqı və s.) zaman ötdükcə köhnəlməyə məruz qaldığını hamımız bilirik. Bu köhnəlmə muhasibatlıq və maliyyə dilində amortizasiya adlanır. İngilis dilində isə, maddi aktivlərin köhnəlməsi depreciation, qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi isə amortization adlanır. Bəzi müəlliflər depreciation sözünün çox da uyğun bir ifadə olmadığını iddia etsə də, hal-hazırda bu ifadə çox geniş yayılmışdır. Amortizasiyanı hesablamaq üçün 3 məlumata ehtiyacımız var:

Depreciation - 1

Continue reading

Advertisements

Form Controls – Option Box

Form Controls haqqında daha əvvəlki yazılarda məlumat vermiş, onun ilk “nümayəndəsi” olan Combo Box mövzusunu ətraflı şəkildə müzakirə etmişdik. Bu dəfəki yazıda isə, Form Controls “ailəsinin” ikinci üzvü olan Option Box haqqında danışacağam. Vizual olaraq nə işə yaradığını və hansı hallarda istifadəsinin uyğun olduğunu daha yaxşı anlamaq üçün aşağıdakı screenshot-a nəzər yetirin. Ödəniş üçün net məbləği bildiyimizi, ümumi gross məbləği isə vergi ödəyicisi növündən asılı olaraq hesablamaq istədiyimizi fərz edək.

Option Box - 1

Sağ tərəfdəki qutudan vergi növünü seçməklə sol tərəfdə müvafiq hesablamanı avtomatik həyata keçirmiş olacağıq.

Continue reading

COUNT funksiyaları

COUNT funksiyaları müəyyən dəyərləri saymağa kömək edən funksiyalardır. Amma əfsuslar olsun ki, tək bir funksiya ilə həm rəqəmləri, həm mətnləri, həm də boşluqları saymaq mümkün deyil. Bunun üçün Excel 3 fərqli COUNT funksiyası təqdim edir. Bu günkü yazımızda COUNT, COUNTACOUNTBLANK funksiyalarına toxunacaq, COUNTIFCOUNTIFS haqqında təkrar xarakterli qısa məlumat verməyə çalışacağam.

Əvvəla, gəlin COUNT kateqoriyası altında yer alan funksiyalara baxaq.

COUNT functions - 1

Continue reading