POWER funksiyası – qüvvətin hesablanması

POWER funksiyası Excel-dəki ən sadə funksiyalardan biridir və hər hansı bir ədədin qüvvətinin hesablanmasında istifadə edilir. Bunun üçün ədədin özü və qüvvəti olan xanalara bu funksiya daxilində istinad etməliyik.

 POWER function - 1

Continue reading

Advertisements

TRANSPOSE funksiyası – sətirləri sütunlara dinamik şəkildə çevirmə

Transposition haqqında daha öncəki yazımızda məlumat vermişdik. Qısaca təkrar etsək, transpose – yerdəyişmə deməkdir. Həll etmək istədiyimiz problemi anlamaq üçün aşağıdakı cədvələ nəzər yetirək.

Transposition - 1

Fərqli qitələrdə illər üzrə satış məbləğləri olan bir cədvəllə üz üzəyik. Qitələr sütunlarda, illər isə sətirlər yer alır. Bəs cədvəlimizin sətin və sütunlarının yerini dəyişdirmək istəsək nə etməli?

Continue reading

Excel 2013 ilə gələn 4 yeni funksiya

Excel 2013 özü ilə bərabər bir çox yeni funksiya da gətirdi. Bunların əksəriyyəti əksər insanlar tərəfindən istifadə edilməsə də, içlərindən bəziləri müəyyən vəziyyətlərdə çox faydalı ola bilər. Ən yeni funksiyalardan fikrimcə 4 ən faydalı olanını diqqətinizə çatdırmağa çalışacağam. Əlbəttə ki, bizim üçün faydasız görünən bir funksiya tamam başqa sahədə çalışan biri üçün son dərəcə böyük önəmə sahib ola bilər.

Continue reading

Sətir və sütunların kəsişməsindəki dəyərlərin tapılması

Cədvəlimizə diqqət yetirək. KLM şirkətinin ilk yarımillik satışları olan cədvəli görürük.

SUMPRODUCT magic - 1

Bu cədvəl hər hansı bir hesabatlıq baxımından çox da məna ifadə etmir. Bəli, bütün göstəricilər göz qabağındandır, lakin bunların hər biri rəhbərlik üçün maraqlı olmaq məcburiyyətində deyil. Onlar müəyyən məhsulların müəyyən aylardakı satış dəyərlərini görmək istəyə bilər. Bunun üçün onlara bütn cədvəl əvəzinə, özlərinin seçimlər edəcəyi sadə bir forma verməliyik.

Continue reading

Hesabatlarda diqqət edilməli xüsuslar

Bu dəfəki yazımızda rəhbərliyə təqdim etdiyimiz hesabatlarımızı necə daha mənalı və professional edə biləcəyimiz mövzusuna toxunacağıq. İlk başda mənasız gələn bir çox nyuansa lazımi diqqəti vermədiyimiz zaman hesabatın keyfiyyətinə necə təsir edəcəyini görəcəyik.

Mövzuya başlamazdan əvvəl onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hər hansı bir hesabat hazırlayarkən, rəhbərinizə verməli olduğunuz 2 sual var:

  1. Hansı məlumat hazırlanmalıdır?
  2. Hansı formatda təqdim edilməlidir?

Continue reading

Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu

Amortizasiyanın nə olduğu və mahiyyəti haqqında bir öncəki yazıda müəyyən açıqlamalar vermiş və amortizasiya üsullarından ən geniş yayılmış olan düz-xətt metodunu müzakirə etmişdik. Bu dəfəki yazıda isə, amortizasiya üsullarından ikincisi olan azalan qalıq metodu haqqında danışacağıq.

Hər şeydən əvvəl, bu iki metodunun bir-birindən köklü şəkildə fərqləndiyini vurğulamaq istərdim. Düz-xətt metodu ilə amortizasiya ayırmaları hər il eyni məbləğdə idisə, azalan qalıq metodunda bu, tamamilə fərqlidir. Belə ki, azalan qalıq metodunda

  1. Sabit amortizasiya dərəcəsi müəyyən edilir
  2. Bu dərəcə hər il aktivin qalıq dəyərinə vurularaq illik amortizasiya məbləği müəyyən edilir.

Gəlin, misallar üzərindən davam edək.

Continue reading