Financial modeling – mövzuya giriş

Financial modeling Azərbaycan dilinə tərcümədə maliyyə modelləşdirməsi kimi tərcümə oluna bilər. Qəliz səslənsə də, mahiyyət olaraq – daxil etdiyimiz data əsasında müəyyən məna kəsb edən informasiyanın əldə edilməsi üçün qurulan modeli ifadə edir. Yəni, biz işlənməmiş məlumatı daxil edib, üzərində hesablamalar aparıb, nəticələrini qruplaşdırıb, yekun hesabat halına gətiririk. Və bunu edərkən müəyyən məntiq, ardıcıllıq və struktur daxilində edirik. Məsələni daha da qəlizləşdirmədən və mövzuya girmədən financial modeling zamanı istifadə edəcəyimiz data və informasiya mövhumlarının fərqini vurğulamaq istəyirəm.

  • Data – işlənməmiş hər hansı bir məlumatı ifadə edir. Məsələn, aylar üzrə qeydiyyatını apardığımız şəxsi büdcəmizdə, daxil etdiyimiz hər bir xərc maddəsi bir datadır. Çünki hər hansı bir hesablama nəticəsində ortaya çıxmamışdır. Baş vermiş və qeydiyyatı aparılmışdır. Muhasiblərin sistemə daxil etdiyi hər bir məlumat datadır.
  • İnformasiya – Əldə edilən data müəyyən hesablamalar nəticəsində müəyyən məna ifadə etdiyi zaman, ortaya qərarvermə mexanizmində istifadə oluna biləcək informasiya çıxmış olur. Muhasiblərin sistemə daxil etdiyi datanın alınıb, üzərində işlənib, analiz apararılaraq ortaya çıxarılan hesabatlar informasiya xarakterlidir və rəhbərliyin qərarvermə prosesində istifadə edəcəyi vasitələrdən biridir.

Continue reading

Advertisements

SORĞU – Excelin hansı sahəsi ilə daha çox maraqlanırsınız?

Dostlar,

Qarşılaşdığım bir çox sualın işığında, sizlər tərəfindən ən çox maraq doğuran mövzular haqqında kiçik bir sorğu təqdim edirəm. Vaxtınız olduqda fikirlərinizi bildirin, zəhmət olmasa.

Beləliklə, ən çox ehtiyac doğuran mövzular haqqında ətraflı şəkildə müzakirələr apara bilərik.

Uğurlar!

Paste Special – toplama və çıxma

Toplama və çıxma əməliyyatını əksər hallarda formul vasitəsilə həyata keçirmək ən doğrusudur, lakin bəzi hallarda formul yazmaq lazımsız vaxt itkisinə səbəb ola bilər. Belə hallarda alternativ toplama/çıxma vasitəsindən istifadə edə bilərik. Fərz edək ki, aşağıdakı kimi B və D sütunlarında ədədlərimiz var və D sütunundakı ədədləri B sütunu ilə cəmləmək və yekun nəticənin B sütunundakı müvafiq xanalarda qalmasını və son olaraq D sütununu tamamilə silmək istəyirik.

Paste special - add, subtract - 1

Continue reading

SUBTOTAL funksiyası

SUBTOTAL funksiyası ən sadə dillə desək, aralıq cəmləri göstərən funksiyadır. Misal vasitəsilə daha dolğun şəkildə aydın olacaq. Aşağıdakı cədvəldə, fərqli ölkələri təmsil edən şəhərlər və onların müəyyən dövrü əhatə edən şərti ÜmumDaxili Məhsul (GDPGross Domestic Product) məbləğləri göstərilib. Yəni müəyyən dövrdə həmin şəhərdə istehsal olunan və yaxud göstərilən mal və xidmətlərin ümumi dəyəri.

SUBTOTAL - 1

Continue reading

Form Controls – mövzuya giriş

Excel-də hesabat və cədvəl hazırlayarkən, onların mümkün qədər professional və güvən verən olmasına nail olmalıyıq. Bu, ən əsas hədəflərdən biridir. Bu səbəblə, cədvəllərimizin lazımi qaydada formatlanmasına, rənglərin və yazı fontunun seçiminə, məlumatın önəminə çox ciddi şəkildə fikir verməliyik. Bundan əlavə, hesabatları daha üst səviyyəyə çıxarmaq üçün Excel-də müəyyən advanced üsullar var. Bu yazıda o üsullar haqqında ümumi məlumat veriləcəkdir.

Söhbət Form Controls adlandırdığımız vizual vasitələrdən gedir. Form Controls aşağıdakı screenshot-da gördüyümüz kimi, sağdakı qutudan seçəcəyimiz vergi növü əsasında soldakı rəqəmlərin avtomatik qaydada yenilənməsinə nail olmağa kömək edir.

Option box - 1

Continue reading

Paste Special – xüsusi kopyala/yapışdır üsulları

Aşağıdakı cədvəldə olduğu kimi, 2 xananı bir birinə vurmaq istəsək etməli olduğumuz çox açıqdır.

Paste special - 1

D2 xanasına B2*C2 yazıb Enter-ə basdığımızda 5 və 6 rəqəmləri bir-biri ilə vurulub 30 nəticəsini verəcək. Və sonrasında D2 xanasını kopyalayıb D7 xanasına qədər olan aralığa yapışdırsaq, digər müvafiq xanalar da bir-biri ilə vurulmuş olacaq. Bu, Excel-in ümumi işləyiş mexanizmidir.

Continue reading