ROUND funksiyası – yuvarlaqlaşdırma

Yuvarlaqlaşdırma əməliyyatı ilə hamımız tanışıq. Ümumi qaydaya əsasən, əgər yuvarlaqlaşdırılan rəqəm 5 və ya daha böyükdürsə, o zaman yuvarlaqlaşdırma 10-a, 5-dən aşağı isə 0-a tamamlanır. Misal üçün, 2,34 ədədi onluq dərəcəsinə yuvarlaqlaşdırılsa, 2,3 olacaq, çünki yüzlük dərəcəsindəki rəqəm 4-dür, yəni 5-dən aşağıdır. 2,36 isə 2,4 olacaq, çünki 6 5-dən böyükdür.

Excel-də yuvarlaqlaşdırma əməliyyatı əsasən ROUND funksiyası ilə həyata keçirilir və yazılış qaydası belədir:

=ROUND(number;num_digits)

Number: Yuvarlaqlaşdırmaq istədiyimiz ədəd

Num_digits: Yuvarlaqlaşdırılan dərəcə (onluq-1, yüzlük-2, minlik-3 və s.)

Misalımıza nəzər yetirək.

ROUND function - 1

Yuvarlaqlaşdırma istədiyimiz ədəd 2,348546, dərəcəsi isə minlik olsun. 3 rəqəmi bizə vergüldən sonra 3 rəqəm qalacağını bildirir. Funksiyamızı çalışdırdığımız zaman Excel ədədimizi alıb, vergüldən sonra 3 rəqəm qalacaq şəkildə yuvarlaqlaşdıracaq.

ROUND function - 2

Nəticə 2,349 olacaq. 8-dən sonra 5 olduğu üçün, 8 rəqəmi 9-a çevrildi.

Num_digits mənfi rəqəm də ola bilər. Belə olan halda, yuvarlaqlaşdırma vergüldən sola doğru gedəcək. Gəlin ədədi böyüdək və mənfi rəqəm ilə yuvarlaqlaşdırmağa çalışaq.

ROUND function - 3

Gördüyünüz kimi, num_digits mənfi rəqəm olduğu üçün, yuvarlaqlaşdırma əməliyyatı sola doğru işləmiş oldu. 115 ədədi onluq dərəcəsində yuvarlaqlaşdırıldı və 120 ədədi əldə edilmiş oldu.

Formulu özünüz yazıb, eksperiment apararaq daha yaxşı qavrama fürsətiniz olacaq. Həm mənfi, həm müsbət, həm də sıfır yazaraq nəticənin necə dəyişdiyini müşahidə edə bilərsiniz.

Uğurlar!

Advertisements

One thought on “ROUND funksiyası – yuvarlaqlaşdırma

  1. Pingback: Excel Məktəbi – Modul 1 – Başlanğıc səviyyə | Excel Stuff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s