Power Pivot #8 – Date & Time funksiyaları (DAX)

DAX formul dilində tarix və saat cinsindən funksiyalar 2 fundamental kateqoriyaya bölünür:

  1. Date & Time funksiyaları
  2. Time Intelligence funksiyaları

Bu yazımızda Date & Time funksiyalarından bəhs edəcəyik.

Continue reading

Advertisements

Power Pivot #7 – SUMX funksiyası (DAX)

RELATED funksiyası ilə bağlı yazımızda, məhsul kodu və müştəri kodu ilə bərabər, eyni zamanda hər məhsulun satış qiymətini də cədvəlimizə gətirmişdik. Növbədə isə – ümumi satış gəlirimizi hesablamaq var. Bunu 2 yolla həll edə bilərik:

  1. Yeni Calculated Column yaradıb – SUM funksiyası ilə
  2. Əlavə sütun yaratmadan – SUMX funksiyası ilə

Continue reading

Power Pivot #5 – Cədvəllərarası əlaqələrin qurulması

Excel-dən fərqli olaraq, Power Pivot-da cədvəl/sütunlararası əlaqələr VLOOKUP funksiyası ilə tənzimlənmir, çünki DAX-da belə bir funksiya mövcud deyildir. Onun əvəz edən RELATED funksiyasıdır, lakin bunu etmədən öncə, cədvəllərarası əlaqəni qurmalıyıq.

Bizim, hal-hazırda, ehtiva etdiyi dəyərlər baxımından bir-biri ilə birbaşa əlaqəsi olan 3 cədvəlimiz mövcuddur:

Continue reading

Power Pivot #4 – Sistemin motoru – DAX

DAX (Data Analysis Expressions) – Power Pivot, Power BI və SQL Server Analysis Services (SSAS) tabular modellərinin formul və sorğu dilidir, öncədən müəyyən edilmiş hazır formullardır (funksiyalar). Ən sadə dildə desək, Excel üçün funksiyalar nədirsə, yuxarıdakı 3 sistem üçün də DAX eynidir. 2009-cu ildə Microsoft tərəfindən yaradılmışdır. DAX dilinə ancaq funksiyalar yox, eyni zamanda riyazi əməliyyatlar və sabit dəyərlər məcmusu da daxildir. Hər bir DAX əməliyyatı 1 vəya 1-dən çox (array, list, column və s.) nəticə verə bilər.

DAX aşağıdakı 7 data növü üzrə əməliyyat apara bilir:

Continue reading

Power Pivot #3 – Calculated Column vs. Measure

Power Pivot mövzusunun dərinliklərinə girmədən öncə, ənənəvi Excel strukturu haqqında olan anlayışları bir qədər kənara qoymaqda fayda var. Power Pivot-ı Excel bilikləri üzərindən öyrənmək – prosesi çətinləşdirəcək, digər tərəfdən,  Excel-i bilməmiz bir növ üstünlük də verəcəkdir.

Elə isə, başlayaq.

İstənilən datanı Power Pivot platformuna atmaq üçün, üzərinə gəlib, menudan Power Pivot >> Add to Data Model seçilməlidir:

Снимок.PNG

Continue reading